Tijdlijn

Hoe bewegen we in Stad en Ommeland? Deze vraag beantwoordden we graag samen met alle Groningers. Bekijk hieronder hoe we Groningers betrokken hebben.

 

 

Augustus 2020 - april 2021

Meedenken 

Groningers - bedrijven - organisaties - inwoners - overheden en andere betrokkenen 

We gaan op verschillende manieren in gesprek om ambities en denkbeelden te verzamelen. Aan de hand van de uitkomsten formuleren we dilemma’s en uitgangspunten die we voorleggen en bespreken met Provinciale Staten (PS). Tegelijkertijd nemen we de input mee voor de inhoud van het ontwerp-Programma Mobiliteit, waaraan we schrijven in deze periode.

 

Najaar 2021

Bespreken discussiepunten en dilemma’s

Provinciale Staten - bedrijven - organisaties - inwoners - overheden en andere betrokkenen

In deze periode bespreken we de discussiepunten en dilemma’s met verschillende partijen en PS. Op 2 juni dienen we het ontwerp-Programma Mobiliteit in bij PS.

 

 

 

 

Najaar 2021

Concept voorleggen

Bedrijven – organisaties inwoners – overheden en andere betrokkenen

We hebben voor het zomerreces een eerst concept-programma geschreven. Deze leggen we voor en we vragen om reacties. Daarna wordt een versie gemaakt die de formele inspraak in kan. Gedeputeerde Staten keuren deze versie goed voor de inspraakronde.

 

 

 

Najaar 2022

Van ontwerp naar Programma

Provincie – Groningers – bedrijven – organisaties – overheden en andere betrokkenen

In deze fase passen sluiten we de concept-fase af. We passen het ontwerp aan en maken het Programma Mobiliteit. Ook ontwikkelen we in deze fase samen met Groningers, bedrijven, instellingen en overheden het Uitvoeringsprogramma.

 

Voorjaar - najaar 2022

Besluitvorming

Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten keuren de eindversie van het Programma Mobiliteit goed en stellen het Uitvoeringsprogramma vast. Daarna biedt Gedeputeerde Staten het geheel aan aan Provinciale Staten. Zij stellen het Programma Mobiliteit in meerdere stappen vast: eerst een Stateninformatiedag (12 oktober), een voorbespreking in de Statencommissie op 2 november en dan de formele plenaire behandeling in Provinciale Staten (9 november). Op 9 november heeft Provinciale Staten het Programma Mobiliteit vastgesteld.

 

 

 

Vanaf het najaar 2022

Uitvoering

Provincie - gemeenten - bedrijven - organisaties - Groningers - andere betrokkenen

De provincie gaat door met allerlei projecten en activiteiten die al liepen. En we starten nieuwe op. Daarbij zorgen we dat de samenwerking met partijen steeds beter verloopt. Bijvoorbeeld door gemeenten meer hulp en ondersteuning te bieden om werkzaamheden aan wegen en fietspaden klimaatvriendelijk aan te besteden. Of door samen met alle betrokkenen de ontwikkeling van de Groninger zeehavens verder te brengen. Participatie met Groningers hoort ook bij de uitvoeringsfase. Zodra we daarvoor een goede vorm hebben gevonden, kondigen we dat aan via deze website.