Meedenken

Van augustus 2020 tot en met de zomer van 2021 hebben we online meedenksessies gehouden met Groningers (jong en oud), gemeenten, bedrijven, organisaties en instellingen. Het Programma Mobiliteit en het Uitvoeringsprogramma is mede door al deze input tot stand gekomen. Je kunt deze lezen op de pagina over het Programma Mobiliteit.

Hieronder een impressie van de inloopbijeenkomst op 5 april 2022. Groningers konden die dag hun reactie geven op het concept- uitvoeringsprogramma.